Partnerorganisationer

Följande organisationer har varit med i partnerskapet PIACS:

De partnerorganisationer inom CIA som ska redovisa tid för medfinansiering kan använda denna excel-fil. Projektnamn, beslutsnummer etc är ifyllt. Fyll i namn på organisation, person, nedlagd till, skicka till lars.petrini@socialforum.se  Här finns också en Rekvisition-CIA-projektet.

De partnerorganisationer inom PIA som ska redovisa tid för medfinansiering kan använda denna excel-fil. Projektnamn, beslutsnummer etc är ifyllt. Fyll i namn på organisation, person, nedlagd till, skicka till olle.alexandersson@coompanion.se