Såhär funkar PIACS

Från och med oktober 2015 fram till februari 2016 pågick den så kallade analys- och mobiliseringsfasen. Den innefattade:

 • Utkast till utvecklingsidéer (se under rubriken ”Utvecklingsidéer”)
 • Formering av samarbeten
 • Äska pengar för fortsatt arbete, ladda hem anvisningar och stöd
 • Fortsatt utveckling av utvecklingsidéer inför Partnerskapsbörsen
 • Anmälan till Partnerskapsbörsen, inbjudan med anmälningslänk kommer med nyhetsbrevet
 • Medverkan i Partnerskapsbörsen i v. 7, där utvecklingsidéerna presenteras för alla och samarbetena kan breddas

Efter Partnerskapsbörsen har skrivfasen pågått och innehöll följande delar:

 • De grupper av organisationer som bildats söker nya pengar från projektet för att fortsätta sitt arbete, styrgruppen fattar beslut utifrån följande kriterier.
 • Utvecklingsidéerna blir mer och mer utarbetade och tydligare som bas för hur genomförandeprojekt borde fungera
 • När en grupp av organisationer anser att de har en klar text så skickas den till projektledningen (kan ske närsomhelst under våren efter Partnerskapsbörsen)
 • Projektledningen tar i sin tur kontakt med ESF-rådet kring de färdiga texterna
 • Om allt går som vi hoppas kommer då ESF-rådet att fatta beslut om nya utlysningar till genomförandeprojekt, baserat bland annat på de texter som PIACS-projektets arbetsgrupper lämnat in
 • Den organisation/företag/myndighet eller partnerskap mellan dessa som är intresserade (inom eller utanför PIACS-projektet) kan då ansöka om stöd för ett genomförandeprojekt