Styrning och ledning

Såhär har styrningen sett ut under PIACS-projektet

Projektets högsta beslutsgrupp är partnerskapsmötet, där alla organisationer som har anmält sig som partners har möjlighet att delta. Det sker två gånger under året, dels i inledningen för att besluta om projektets arbetsformer etc, dels i slutet för att dra slutsatser och gå vidare till genomförande-arbetet.

Mellan partnerskapsmötena är det styrgruppen som är högst beslutande i projektet. Där finns 12 personer från organisationer och myndigheter, som valts på det första partnerskapsmötet. Deras roll är att fatta beslut om större förändringar inom projektet och att göra urval bland de utvecklingsidéer som läggs fram till partnerskapsbörsen.

Det finns ett arbetsutskott som består av två personer, Göran Pettersson från Forum och Sven Bartilsson från Coompanion. Deras uppdrag är att godkänna kostnader i förhållande till budget, att förbereda styrgruppsmöten.

Sist men inte minst finns fyra projektledare vars uppdrag är att hålla samman projektet, se till att kommunikationen hålls igång, planera träffar och processer, stödja AU i arbetet med styrgruppen.