Posts Categorized: Utvecklingsidéer

22. PARTNERSKAP FÖR FLER I ARBETE

”Att utveckla innovativa vägar in i arbetslivet i partnerskap mellan offentliga, privata och idéburna arbetsgivare. Vi söker myndigheter, offentliga, privata och idéburna verksamheter, brukarorganisationer och patientorganisationer som tillsammans vill bilda… Read more »