Arbetsintegrerade sociala företag

Inom ramen för ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Tillväxtverket drivs hemsidan sofisam.se. Också de arbetsintegrerade sociala företagen själva har varit aktiva i uppbyggandet av sofisam.se, bland annat genom Temagruppen för företagande och entreprenörskap som drevs under ett antal år fram till 2015.

sofisam.se samlas information om arbetsintegrerade sociala företag. Där finns en lista kring vilka sådana företag som finns i Sverige och där finns en samling rapporter av olika slag som beskriver utmaningar och lösningar kring att starta och driva företagen. Det handlar om:

  • Affärsutveckling
  • Arbetsorganisation
  • Empowerment (delaktighet)
  • Exempel
  • Finansiering
  • Företagsformer (Associationsformer)
  • Ledarskap
  • Offentlig upphandling
  • Policydokument och utredningar
  • Start av sociala företag

Här är en direktlänk till publikationerna.