Förorterna som Moder Svea glömde

Det finns 38 platser i Sverige där utanförskapet är djupare, där fler saknar arbete än på andra platser. Det visar, Verdandis analytiker Jan Edlings rapport. Kanske är detta ett avgörande perspektiv kring PIACS-projektet? Kanske är det här våra utvecklingsidéer borde göra mest nytta? Om det är sant, hur måste dessa idéer utvecklas? Vad måste i så fall prägla dem?

Läs Verdandis beskrivning av rapporten, ladda hem rapporten, se nyhetsinslag på TV.