Social inklusion, mångfald

Det är en sak att säga och skriva att en organisation ska vara öppen för alla, men en helt annan att förverkliga det. Det krävs kunskaper och eftertanke men också tydliga mål, resurser och engagemang. Här samlar vi olika material som har att göra med dessa ämnen.

Inkludera – jämställdhet och hbtq i organisationen, Idealistas förlag

Att inkludera fler i föreningslivet, Volontärbyrån

Du som kommer in på denna sida och saknar material, skicka en länk om det du vill ska vara med, till ludvig.sandberg@socialforum.se