24. Loop koop – Textil återvinning genom arbetsintegrerande industri

”Hela Människan, Stockholms Stadsmission och Verdandi har en vision om att starta en arbetsintegrerade industri. Målet är att ta fram en säljbar produkt som produceras av återvunna textilier. Vi söker nu fler aktörer som delar vår vision om hållbarhet både för miljön och människorna! ”

Läs hela kontaktannonsen här.

Kontaktperson:

Johanna Nordenskjöld

Johanna.nordenskjold@stadsmissionen.se

Stockholms Stadsmission

Telefon: 08-68423482

23. Utveckla gröna näringar för uppdrag och jobb

”Ideella föreningen Spånga Blåband och sociala företaget Blå Vägen inbjuder er som är intresserade av ett projekt som både omfattar den omställning till ett mer miljöanpassat och hållbart samhälle och som ger möjlighet att utveckla gröna näringar och nya uppdrag för fler arbetstillfällen och därmed också det en hållbar utveckling, både miljömässigt och socialt.”

Läs hela projektidén här.

Kontaktperson: Ulla-Mai Ceder Lindberg, Spånga Blåband och Blå Vägen, ulla-mai@blavagen.nu
tel 070-3403769

22. PARTNERSKAP FÖR FLER I ARBETE

”Att utveckla innovativa vägar in i arbetslivet i partnerskap mellan offentliga, privata och idéburna arbetsgivare. Vi söker myndigheter, offentliga, privata och idéburna verksamheter, brukarorganisationer och patientorganisationer som tillsammans vill bilda ett samarbetspartnerskap och som aktivt vill medverka i den detaljerade designen och genomförandet av projektet.”

Läs hela projektidén här.

Kontaktpersoner: Anna-Karin Berglund
Sveriges Kommuner och Landsting
Tlf. 08-4527926
anna-karin.berglund@skl.se

Margareta Wandel
Region Östergötland
Tlf. 010-1036531
margareta.wandel@regionostergotland.se

21. Inkludering av långtidsarbetslösa utrikesfödda mammor

”I detta projekt vill vi aktivt involvera långtidsarbetslösa utrikesfödda mammor i arbetet med att identifiera vilka de verkliga utmaningarna är för dem. Tillsammans vill vi samla kunskap och ta fram nya idéer för hur man kan arbeta inom ramen för ESF finansierade projekt med just denna målgrupp.”

Läs hela projektidén här.

 

Kontaktperson: Tove Samzelius, Rädda Barnen, tove.samzelius@rb.se

20. En väg in – flera vägar ut

”För att bättre möta den enskildes behov av stöd i att komma i arbete, utbildning eller att komma närmre arbetsmarknaden tror vi att sociala ekonomins aktörer behöver samarbeta. Vi vill tillsammans med alla intresserade, stora som små, skapa en plattform el nätverk som utgör ett gränssnitt både gentemot myndigheter och individ.”

Läs hela projektidén här.

Kontaktperson: Adnan Ciric, adnan.ciric@stadsmissionen.se

19. Föreningsplattform för att nyanlända enklare ska få tillgång till föreningslivet

”Volontärbyrån ansöker om möjlighet att göra en förstudie till ett projekt som syftar till att hjälpa personer som nyligen fått uppehållstillstånd att komma i kontakt med föreningslivet. Genom tillgång till större nätverk och meningsfulla aktiviteter i föreningslivet ökar anställningsbarheten för personerna och bidrar därmed till integrationen.”

Läs hela projektidén här.

Kontaktperson: Maria Alsander, maria.alsander@volontarbyran.org

18. STARTA – Social franchising som social innovation och för att starta/utveckla den sociala ekonomins entreprenörskap

”Idag finns bra metoder, verktyg och modeller för arbetsintegrerande sociala företag i Sverige – om än inte tillräckliga – det behövs mycket mer. Med projektet STARTA vill vi skapa liknande möjligheter för hela den sociala ekonomins entreprenörskap som omfattar så mycket mer. ”

Läs hela projektidén här.

Kontakt: Lotta Johansson, lotta.johansson@helasverige.se

17. Kompetensutveckla för ett hållbart samhälle där alla resurser tas till vara

”Vi behöver lyfta och synliggöra den sociala ekonomins aktörer. Med riktade satsningar, samlade resurser och en vilja att se möjligheterna i ökad samverkan. Det behövs utbildningsinsatser för såväl den sociala ekonomins aktörer, som för olika myndigheter, kommuner och regioner i att kunna se potentialen till samverkan. ”

Läs hela projektidén här.

Kontaktperson: Pia Tingvall, pia.tingvall@helasverige.se

16. Kompetensutveckling i ideella organisationer för arbete och integration

”Att målgrupper och deras organisationer för olika insatser/projekt inom Socialfonden och andra fonder inte själva är projektägare är ett välkänt faktum och är både ett problem och en utmaning. Hela Sverige ska leva med länsavdelningar och SIOS, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige med regionala organisationer har samlat sig för att skriva fram förslag på projekt för dessa föreningar som tidigare inte tagit plats och kunnat kompetensutveckla sina anställda och förtroendevalda.”

Läs hela projektidén här.

Kontaktperson: Jan Runfors, jan.runfors@helasverige.se

15. Sociala Solceller skapar jobb!

”Tillsammans vill vi kombinera våra kunskaper och resurser för att skapa ett antal solcellsparker som arbetsintegrerande sociala företag. Våra beräkningar visar att det finns möjligheter att skapa två eller flera anställningar vid en solcellspark. Till detta kan knytas arbetsintegrerande tjänster i form av pröva på-insatser, praktik, arbetsprövning, rehabilitering osv.”

Läs hela kontaktannonsen här.

Kontaktperson: Marja Koivisto marja.koivisto@verdandi.se