5. Civilsamhället som del av arbetsmarknaden – Forum

Det civila samhällets organisationer driver många olika verksamheter som är viktiga för arbetsmarknadspolitiken men som oftast inte ses som en del av den. Vi vill därför inom en överordnad förstudieansökan till Socialfonden undersöka möjligheten att arbeta fram ett genomförandeprojekt inriktat på:

  • Driva ett kunskapsutbyte mellan de olika aktörerna (civilsamhällets organisationer såväl som myndigheter) om hur arbetet med att hjälpa människor in på arbetsmarknaden kan bli bättre

Läs hela idéskissen här

Kontaktperson: Heidi Sandberg heidi.sandberg@socialforum.se

Myndigheter vill lära mer – kompetensutveckling – Arbetsförmedlingen

Myndigheter behöver öka sin kunskap och förmåga att samverka med civilsamhälle/social ekonomi genom kompetensutveckling. Det kräver utbildning av handläggare och andra insatser på nationell, regional och lokal nivå. Därför föreslår vi en förstudie  om kompetensutvecklingsbehov hos myndighetspersonal. I detta arbete samarbetar Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, Sveriges kommuner och landsting, Försäkringskassan, Socialstyrelsen. Andra möjliga partners är  Kriminalvården och Migrationsverket.

Läs hela kontaktannonsen PIACS Kontaktannons myndighetsgruppen 151218 här

Kontaktperson: Arbetsförmedlingen: Patrick Amofah, patrick.amofah@arbetsformedlingen.se

4. Utveckla social franchising som metod – Coompanion

Coompanion söker parter för att utveckla social franchising som metod för fler hållbara arbetsplatser inom den sociala ekonomin. Genom ett nätverk samarbetar vi idag med de franchisenätverk som finns i Sverige: Macken, Vägen Ut! CASA, Mamas retro, Le Mat, dessa vill vara parter i ett framtida genomförandeprojekt. Nu söker vi parter som vill delta i genomförandeprojekt om social franchising med oss.

Läs hela kontaktannonsen här

Kontaktperson Per Olofsson par.olofsson@coompanion.se

3. Gemensamt kvalitetssystem för arbetsintegrerande sociala företag – Coompanion, Skoopi, Vägen ut mfl

Vi vill kartlägga kvalitetssystem, kvalitetsmärkningar, utbildningar, ägande och organisation inom detta område som är i bruk inom arbetsintegrerande sociala företag,ASF,  idag.  Undersöka förutsättningarna för ett gemensamt kvalitetsystem samt gemensam kvalitetsmärkning och utbildning för ASF inom detta område. Och undersöka hur ägande och organisation av kvalitetssystem, kvalitetsmärkning och utbildning inom detta område för ASF kan utformas och upprätthållas. Vi vill också kartlägga anbudsförfaranden för ASF i landet och förutsättningarna för ett nationellt samarbete kring detta.

Läs hela kontaktannonsen här.

Vi är Vägen Ut!Kooperativen, Skoopi, Coompanion Göteborg, Coompanion Sjuhärad, SKL, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket.

Kontaktperson: Pernilla Svebo Lindgren, Vägen Ut!Kooperativen,  Pernilla@vagenut.coop

Kontaktperson: Kerstin Hallenrud, COOMPANION SJUHÄRAD, kerstin.hallenrud@coompanion.se

2. Utbildning för utbildare i arbetsintegrerande socialt företagande – Tanke och Handling

Tanke & Handling ek för vill utveckla en utbildning för dem som i sin tur ska utbilda personer i att driva arbetsintegrerande sociala företag. Vi bedömer att kompetensutvecklingen av utbildare är en viktig framgångsfaktor för att det stora behovet av hållbara ASF ska kunna tillgodoses. Att hitta hållbara former för utveckling av området, samverkan med forskning och innovativa, pedagogiska lösningar. Vi vill också ta fram relevant utbildningsmaterial tillsammans med projektdeltagare. Söker samarbetspartner kring en projektansökan.

Här kan du läsa Tanke och Handlings kontaktannons. För vidare kontakt eva@tankeochhandling.coop

1. Hela Sverige Ska Leva – Finansiering

Hela Sverige Ska Leva söker här ”ett brett partnerskap för att jobba med finansieringsfrågan, både vad gäller att tillföra kapital till sektorn men också kunskap och kompetens. Vi menar att det inom partnerskapet finns en stor erfarenhet och ett stort engagemang för att utveckla ett genomförandeprojekt med finansieringsfrågorna i fokus.”

Läs mer i deras första utkast till idé till genomförandeprojekt. Ni som tycker att detta är en intressant idé och som skulle vilja vara med på ett eller annat sätt kan kontakta Ulla Herlitz ulla.herlitz@helasverige.se. Ni kan också bidra till utvecklingen genom att lämna kommentarer här i detta inlägg.

Partnerskapsbörs hålls i vecka 7

Projektets styrgrupp har idag (10/12) beslutat att vår stora mötesplats där utvecklingsidéerna beskrivs, där samverkansgrupperna kring idéerna skapas på allvar, ska hållas i vecka 7, i Stockholmsområdet.

Så vi hoppas att ni blockar dagarna, lunch till lunch och förbereder er på två utvecklande, kreativa och effektiva dagar. Vi återkommer inom kort med mer information om evenemanget, exakt datum, anmälningsinformation, anmälningslänk etc.