Partnerskapsbörsen

Här hittar ni den presentation som användes på börsen, som inledning till arbetet – presentationbörsen

Den 17-18 februari träffas alla partnerorganisationer på Bryggarsalen för att diskutera de inkomna utvecklingsidéerna, bredda grupperna som står bakom idéerna, kanske slå samman idéer som ligger varandra nära. Processen under Partnerskapsbörsen leds av Claes Becklin som vanligen arbetar på Hela Sverige ska leva.

Program och annan information

Anmälda och projekt (per 160205, kan utökas)

Målet för börsen är en startlista på utvecklingsprojekt som är beredda att skriva färdigt sina förslag under våren. Den 1/3 kommer projektets styrgrupp att sammanträda och fatta beslut om vilka utvecklingsprojekt som bedöms mest intressanta att prioritera. Dessa kommer att få medel för sitt fortsatta arbete. Enligt besluten från ESF-rådet får vi max stödja 20 utvecklingsprojekt, så om antalet utvecklingsprojekt efter börsen är fler än 20 så kommer Styrgruppen tvingas prioritera.

Börsen är ett moment i hela projektets förlopp. För att få en bild av hela förloppet kan ni titta på denna bild.

Vår handläggare på ESF-rådet, Ann-Mari Heikkelä

IMG_3923 from Forum on Vimeo.