PIACS kunskapsinsamling

framsida-som-bild

Projektet PIACS har bedrivit olika former av kunskapsinhämtning:

  1. En extern slutrapport baserad på de 18 olika förstudierna
  2. De olika förstudierna som har tagits fram i de olika utvecdklingsgrupperna
  3. Forskningsöversikt
  4. Kartläggning av relevanta verksamheter

Extern slutrapport

280 000 personer i Sverige står utanför arbetsmarknaden. Samtidigt jobbar civilsamhället och den sociala ekonomin, med våra 232 000 idéburna organisationer, dagligen med arbetsintegration. Men för att kunna skala upp vår verksamhet behöver kunskapen inom Myndighetssverige om våra insatser höjas avsevärt. Det visar partnerskapet PIACS i den slutrapport vi har släppt i samband med att PIACS-projektet avslutades den 23 november 2016.

Ladda ner rapporten Ge arbetslösa chansen genom civilsamhälle och social ekonomi.

De olika förstudierna

18 utvecklingsgrupper har tagit fram förstudier som har tittat på allt ifrån hur bra modeller för sociala företag kan spridas runt om i Sverige, hur nyanlända kan få kontakter och arbete genom engagemang i föreningslivet, hur arbetsintegrerande verksamheter inom ideella organisationer kan utvecklas och bättre möta målgruppen, hur grönt entreprenörskap kan bidra till arbetsintegration och hur kunskapen om civilsamhällets insatser hos myndigheter kan höjas. Dessa är bara några exempel.

Här kan du ta del av de olika förstudierna.

Forskningsöversikt

Forskningsöversikten beskriver avhandlingar och andra vetenskapliga rapporter i Sverige under de senaste 15 åren kring arbetsmarknadspolitik och civilsamhälle/social ekonomi. Det finns också en specialrapport som beskriver målgrupperna och vad forskning/utvärdering säger om dem. Det är Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) som i sitt arbete med att ta fram forskningsöversikter kring civilsamhället/social ekonomi har definierat vad denna översikt ska fokusera. Fördjupning om det kan läsas i denna utlysning. Arbetet med att skapa forskningsöversikten görs av professor Ulla-Carin Hedin, Göteborgs universitet.

Läs forskningsöversikten här.

Läs målgruppsrapporten här

Kartläggning

Kartläggningen av verksamheter hos civilsamhället/social ekonomi som redan idag möter de fem målgrupperna som projektet handlar om; långtidsarbetslösa, sjukskrivna, unga, nyanlända och människor med en funktionsnedsättning, har genomförts med hjälp av en webbenkät som har spridits till organisationer och sociala företag. Målet med kartläggningen är att visa på den bredd av verksamheter som på olika sätt är relevanta för att beskriva hur civilsamhället/social ekonomi kan ses som en del av arbetsmarknadspolitiken.

Här hittar kartläggningen

 

 

Övrig kunskap och länkar

Förorterna som Moder Svea glömde

Arbetsintegrerade sociala företag

Skapa en egen enkät för användarfeedback http://www.piacs.se/kunskaper-och-inspiration/social-inklusion-mangfald/

Social inklusion, mångfald