Förstudien fortsätter

Allt som är sagt tidigare om utvecklingsgrupperna gäller fortfarande. Dvs att ert arbete med de texterna fortgår och ska vara inlämnade senast sista augusti, men gärna tidigare om ni blir klara. Det har efterfrågats mallar. Vi har valt att inte utforma någon mall för att vi inte vill styra ert arbete för mycket. Däremot beskrev vi i nyhetsbrev nr 12 några utgångspunkter:

  • Det som ska levereras är inte en fullständig ansökan, utan en beställning av relevant kunskap som ESF ska kunna använda som underlag i sina utlysningar.
  • Tänk gärna på ert arbete som en tårtbit i en stor tårta – dvs ni bidrar med en del till ett större sammanhang av vad som behöver göras på området.
  • Rent textmässigt så förväntas ni leverera texter om ert område med följande inriktningar: Bakgrund– vad är det som gör den här frågan viktig och var står vi idag. Syfte –  Vad är det som behöver förändras och varför behöver det här göras. Mobilisering – vilka aktörer behöver vara med för att det hela ska göras på ett bra sätt. Mål – vad bör målet vara som ska uppnås med genomförandeprojektet.
  • Det är centralt för alla utvecklingsgrupper att beskriva målgrupperna och vilken önskad förändring/förbättring som ska ske för dem.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *