PO1-ansökan inlämnad i juli

Efter några veckors ganska stressat arbete med att få klar en ansökan till den första utlysningen av ett genomförandeprojekt under 2016, inlämnades den 4/7 en ansökan med 199 medfinansierande organisationer, företag och myndigheter. Det nya genomförandeprojektet ska heta ”Aktör”. ESF-rådet har påbörjat beredningen av ärendet och ska fatta beslut under höstens inledning. Projektet ska kunna starta sitt arbete under 2016.

Projektet innehåller följande sex delprojekt:

  • Samordnade och koordinerade utbildningsinsatser
  • Finansiella relationer mellan offentliga verksamheter och det civila samhällets organisationer
  • Kvalitetssäkring/kvalitetsledning/certifiering
  • Innovativa Regionala Partnerskap för flera i arbete
  • Generationsskifte
  • Hållbara finansiella instrument för civilsamhällets organisationer och social ekonomi

Därutöver finns en sammanhållen projektledning som ska leda det gemensamma lärandearbetet samt hantera projektekonomi och administration gentemot ESF-rådet. Projektägare är Coompanion Sverige och sk. projektbärare är Hela Sverige ska leva och Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *