Utvecklingsgrupper

Här publicerar vi information om de utvecklingsgrupper som skapas inom PIACS-projektet.

Här finns en sammanställning av de 18 utvecklingsgrupperna med sökt belopp och beviljad summa, inriktning på PO1 eller PO2 eller både och. Vi har också pekat på de teman som vi i projektledningen menar finns i gruppernas beskrivningar av vad de ska göra.

Nu arbetar de 18 grupperna och blir klara under våren, sommaren och senast den 31:e augusti. Om du placerar pilen på rubriken ”Utvecklingsgrupper” i toppmenyn faller en droplist med de 18 grupperna ut. Där finns mer information om den enskilda gruppen och dess arbete. Vi hoppas från projektledningen att grupperna hjälper oss med att hålla sidorna uppdaterade. Enklast sker det genom att texter, dokument, bilder, filmer som ni anser vara relevanta, skickas till ludvig.sandberg@socialforum.se eller till sara.jongren@coompanion.se

Vi har startat med att skicka separata nyhetsbrev till kontaktpersonerna i utvecklingsgrupperna. Dessa finner du nedan:

Nyhetsbrev till kontaktpersonerna

Nr 1, 160505