Föreningsplattform för att nyanlända enklare ska få tillgång till föreningslivet

Här finns utvecklingsgruppens beskrivning av vad de ska fokusera och vilka som är med.

På denna sida kommer vi att uppdatera med inblickar i vad som sker i utvecklingsgruppens arbete.

Uppdatering 3/5

  • ”Representanter i projektgruppens samarbetsorganisationer möttes i veckan tillsammans med övriga aktörer (Arbetsförmedlingen, Länsstyrelser, Kommun och civilsamhällesorganisationer) inom projektet NAD (Nätverk, Aktivitet, Delaktighet) som är ett samverkansprojekt mellan offentlig och ideell sektor i bl.a. Skåne och Östergötaland för en gemensam workshop. Vi fick ta del av en delutvärdering av samverkansprojektet och delta i samtal med representanter från de olika organisationerna som gav nya insikter till vårt förstudiearbete såväl som ett givande erfarenhetsutbyte. Stort intresse för projektet visades från såväl övriga föreningar som myndigheter.
  • Samtal med föreningslivet och målgruppen utförs denna och kommande vecka för att analysera behov och intresse för projektet.
  • Projektplanen håller på att skrivas och ett första utkast beräknas vara klart för revidering inom samarbetsorganisationerna den 10:e maj.

Beskrivning av projektidén:

Projektet innebär att skapa en digital plattform med föreningskontakter och föreningsaktiviteter riktad till nyanlända i Sverige. Plattformen ger nyanlända möjlighet att hitta föreningar att delta i. På så sätt får människorna tillgång till en meningsfull fritid och större nätverk och ökar därmed sin anställningsbarhet. För andra aktörer, så som myndigheter och kommuner, kan plattformen bli ett verktyg i att stödja nyanländas etablering.

Plattformen ska bestå av en användarvänlig sökmotor där det finns information om föreningar: kontaktuppgifter, beskrivning av verksamheten, beskrivning av aktiviteter föreningen har och möjlighet att beskriva ideella uppdrag som finns i föreningen. Utöver den digitala databasen vill vi ta fram informations- och utbildningsmaterial om föreningslivet i Sverige.”

Uppdatering 22/4:

  • ”En inledande enkät för att lägga grund för en behovsanalys har besvarats av projektgruppens samarbetsorganisationer.
  • Vi har en enkät ute till föreningar med frågor kring vilka behov de ser av att nå ut till nya målgrupper och vilka kanaler de använder sig av idag.
  • Projektledaren kommer att delta på en workshop med myndigheter och andra föreningar i syfte att diskutera samordning kring etablering av nyanlända i Malmö den 26/4 -Arbetet med att kartlägga olika digitala verktyg för information om föreningsliv riktat till nyanlända pågår och fortsätter de kommande veckorna.
  • intervjuer med föreningar och målgruppen är planerade att börja v. 17
  • Arbetsgruppen samlas i en workshop 17/5 för att revidera och utveckla projektets målformulering.

Vänliga hälsningar

Emelie Petersson

Föreningskontakt Uppsala

Mobil: 072-700 39 30″