Grundläggande kvalitetsledningssystem med metodhandledning för alla aktörer inom social ekonomi som jobbar med arbetsinkludering.

Här finns utvecklingsgruppens beskrivning av vad de ska fokusera och vilka som är med.

På denna sida kommer vi att uppdatera med inblickar i vad som sker i utvecklingsgruppens arbete.

Uppdatering 9/5:

  • 19/4 träffades vi; Jonas Lagander (Motala Kommun – Social ekonomi), Leena Mellenius (Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation), Eva Lindström (Svenska Kyrkan Nationellt – projekt mer än jobb), Göran Forsberg (SAK Umåe), Anna Jansson (Göteborgs kommun, sociala resursförvaltningen) och Kinna Skoglund (Karriär-Kraft).
  • Kort inventering av våra kunskaper och bakgrunder, PIACS historia och nuläge. Sedan tittade vi på alla övriga utvecklingsgrupper på PIACS hemsida och läste/diskuterade beskrivningarna och uppdateringarna för att skapa oss en första helhetsbild tillsammans samt se vilka grupper som är intressanta för oss att följa och bevaka. Jonas berättade lite kort om ESF info träffen men vi uppfattade inte det som om det var mycket nytt som kom fram där utan ungefär samma information som på partnerskapsbörsen och vi funderade lite på nyttan med att Jonas åkte på detta.
  • Förslaget till kvalitetsledningssystem som Jonas tagit fram för Motala kommun gällande ASF men som han tänker ska kunna användas även för andra aktörer som jobba med arbetsinkludering inom social ekonomi. Vi hade många intressanta diskussioner med utgångspunkt i olika teorier, forskning, rapporter, böcker, begrepp, erfarenheter. Leena som har stor och gedigen erfarenhet av kvalitetsarbete redde ut begreppen för oss; 1. Kvalitesledningssystem 2. Kvalitetssäkring 3. Kvalitetsförbättring 4. Kvalitetstyrning
  • Vi avslutade dagen med att titta på de olika aktörerna inom social ekonomi och hur de förhåller sig till varandra, vilken ”politik och lobby” arbete som pågår och hur vi ska tänka strategiskt utifrån detta då vi vill nå och jobba med hela sektorn och även tillsammans med offentlig sektor som vill stötta i att utveckla ovanstående. Vi pratade om ”Ledningssystem i det sociala landskapet”.
  • Vår aktivitet och tidplan blev att vi under april-maj bevakar och sätter oss in i övriga gruppers arbete, vi funderar och diskuterar behovet av kompetensutveckling och vad som kan finnas med i en PO1 ansökan i såfall, Jonas och Leena samarbetar runt att jämföra modeller och teorier som ska ligga till grund för fortsatta diskussioner.
  • Slutligen diskuterade vi vilka fler aktörer och nätverk vi skulle vilja bjuda in och diskutera vidare med tex SKL nätverket, AF. Vi ses nästa gång i maj och juni och däremellan har vi mail information/diskussioner runt vissa frågor. Vi beslutade att inte bjuda in referensgruppen ännu utan avvakta till efter sommaren.

Uppdatering 21/3 2016:

Följande skall läggas till listan på partners (ej formella PIACS-partners men samverkansorganisationer till gruppen icke desto mindre) till utvecklingsgruppen: Varbergs kommun, Halmstad kommun, Hässleholms kommun, Forum Skill, Social ekonomi Umeå, Social ekonomi Halmstad.

Kort rapport från gruppen:

”Vi kommer träffas 19/4 i Motala med styrgruppen för att göra upp en tid och aktivitetsplan. Vi kommer utgå från det kvalitetsledningsarbete som projektledare ”Social ekonomi i Motala” Jonas Lagander arbetat fram. Vi kommer också titta på det projektet Eva Lindström är projektledare för i Svenska Kyrkan projekt ”Mer än jobb – Svenska kyrkans stöd till människor i arbetslöshet” samt Karriär-Krafts och SAK Umeås allmänna arvsfondsprojekt ”Ett samhälle för och av alla” som också syftar till att skapa en kvalitetsbas för arbetsinkludering. Vi vet också att både Halmstad och Hässleholms kommun har projekt med samma inriktning och vid nästa tillfälle vi ses med alla samarbetspartners i maj kommer vi även lyfta in kunskap om dessa två projekt.

Vi försöker nu också skapa oss en bild av övriga utvecklingsgruppers inriktning och se om det finns några gemensamma nämnare där vi skulle kunna jobba tillsammans. Vi har redan kommit från till att utvecklingsgrupp 11 inte på något sätt är samma sak även om det båda är indelade i gruppen ”kvalitet”. Flera i styrgruppen och partnerskapsgruppen är inte intresserade av att fortsätta utvecklingen om dessa två grupper går samman utifrån att det ena gäller hela social ekonomins aktörer och ett grundläggande kvalitetsledningssystem om man jobbar med arbetsinkludering oavsett organisationsform och den andra är en branschmärkning/certifiering just för att säkerställa kvaliten i arbetsintegererande sociala företag dvs en av aktörerna inom vår sektor som jobbar med arbetsinkludering.”