Hållbara stödstrukturer för ASF

Här finns utvecklingsgruppens beskrivning av vad de ska fokusera och vilka som är med.

På denna sida kommer vi att uppdatera med inblickar i vad som sker i utvecklingsgruppens arbete.

Uppdatering 4/5:

Inbjudan till workshop om stödstruktur för ASF:
(en utvecklingsgrupp i PIACS http://www.piacs.se/

Runt utvecklingsiden Stödstruktur för ASF arbetar vi för gemensam beskrivning och förståelse av processen för etablering, drift och utveckling av ASF. Det för att parterna skall kunna bidra till fungerande stödstrukturer. Alla PIACS parterna har en roll i nuvarande och framtida stödstruktur.

Vi träffas vi 8 juni för med syfte att ta ett rejält kliv mot gemensamma processbeskrivningar för att skapa arbete genom ASF. Vi skall ta tillvara den samlade kunskapen, dela bilder av vad som krävs och vem som gör vad.

Vi är idag platser med samarbete och fungerande stödstrukturer;

  • Göteborg,
  • Hudiksvall/Gävle
  • Norrköping.

På de platserna finns företagsgrupper, Coompanion arbetar, kommunen har ett aktivt arbete som stödjer utvecklingen och de sociala företagen har samarbete med AF.

Vi har även med oss några orter där det finns en utveckling men där stödstrukturer i form av företagsgrupper inte kommit lika långt och samarbetet mellan företagen och kommun och AF är i sin linda.

  • Stockholm
  • Sundsvall
  • Falkenberg

Vi är även Tillväxtverket och AF centralt som har samlat kunnande och som är intresserade av stimulera utvecklingen av stödstrukturer för ASF:

Under workshopen kommer vi att arbeta med:

  1. Processen att utveckla ett ASF till hållbart företag; behov och hur parterna bidrar
  2. Individens process till anställning;
  3. Grovskissa hur vi i ett genomförande projekt fortsätter utveckla kunskapen.

(en mindre arbetsgrupp förbereder under maj, workshopen, mer material och detaljer kommer efter 26/59)

Tid och plats

Göteborg ( Vi återkommer med exakt plats i slutet av maj)

9.30 Fika

10.00 – 16.00 Workshop

(Tåg som fungerar; anländer Göteborg 9.30 och avgår 16.30.)

Förutsättningar angående resor:

Resebudgeten är främst för samarbetsparter i PIACS, dvs Skoopi, Kooptjänst, Coompanion, Tillväxtverk och A. Ni kan boka resa via Smarttravel.  (katarina@smarttravel.se Ni klargör då att det är PIACS och Stödtruktursgruppen) Självklart så kan man ju spara de få kronorna som finns genom att boka sina resor som man brukar på tjänsteresor ;-). Finns det svårigheter för övriga så är hör av er till mig.

OSA

Vi behöver att du bekräftar ditt deltagande (även om vi pratats på telefon) senast 9/5 till mig sven.bartilsson@coompanion.se