Kompetensutveckling för myndighetspersonal om främst arbetsintegrerande sociala företag samt till viss del även civilsamhället/social ekonomin

Här finns utvecklingsgruppens beskrivning av vad de ska fokusera och vilka som är med.

På denna sida kommer vi att uppdatera med inblickar i vad som sker i utvecklingsgruppens arbete.