Kompetensutveckling i ideella organisationer för arbete och integration

Här finns utvecklingsgruppens beskrivning av vad de ska fokusera och vilka som är med.

På denna sida kommer vi att uppdatera med inblickar i vad som sker i utvecklingsgruppens arbete.

 

Uppdatering 22/4:

”Den 4/4 träffade Julio Fuentes och Jan Runfors Myndighetsgruppen och hade ett möte med dem för att se hur vi kan samverka då de också har kompetensutveckling som sitt område. Vi kom överens om att ha en gemensam workshop där vi tar fram ett underlag.

Vi har gått vidare med frågan och nu ska vi ha en workshop den 16/5 eftermiddag (se bilaga).

Den 8/4 träffades gruppen och vi definierade vilken roll som respektive deltagande organisation har i den här förstudien.

Hela Sverige Ska Leva, IOGT-NTO, LSU, SIOS identifierar följande:

  • Mobilisera inom organisationen, definiera målgrupper, göra bedömningar och prioriteringar inom vilka regioner/län/motsvarande inom organisationen som skulle involveras i en första omgång av kompetensutveckling av förtroendevalda, medarbetare och andra relevanta.
  • Identifiera möjligheter och hinder, kompetensbrister och kompletteringsbehov.
  • Målgrupp primärt är förtroendevalda i de olika organisationerna. Var och en av de medlemsbaserade organisationer som ingår i delprojektet kollar närmare om potentiella prioriterade områden.

Tollare folkhögskola ser sin uppgift som att ta fram kort underlag om utbildningsmetodik, inklusive beskrivning om distansutbildning. Lägga upp utbildningar och andra aktiviteter för information, engagemangsskapande och kunskapsuppbyggnad.

Coompanion bidrar med internationella utblickar

LSU bidrar med ungdomsperspektiv, SIOS med integrationsperspektiv.

Juli Fuentes tillsammans med Mats från Tollare och Jan Svensson från Coompanion sammanställde en kort, gemensam presentation, baserad på vår ansökan till PIACS, att användas som underlag för information inom respektive organisation.

Denna kartläggning kommer att vara ett underlag för vidare diskussioner på nästa möte som äger rum den 16/5 fm.

Med vänliga hälsningar

Julio Fuentes

Verksamhetssekreterare

SIOS

08 55 69 33 64; 070 538 29 59″