Kooperativa modeller som alternativ till företagsnedläggningar och misslyckade generationsskiften

Här finns utvecklingsgruppens beskrivning av vad de ska fokusera och vilka som är med.

På denna sida kommer vi att uppdatera med inblickar i vad som sker i utvecklingsgruppens arbete.