Kvalitetssäkring/certifiering av ASF

Här finns utvecklingsgruppens beskrivning av vad de ska fokusera och vilka som är med.

På denna sida kommer vi att uppdatera med inblickar i vad som sker i utvecklingsgruppens arbete.

Uppdatering 29/4:

”Inbjudan till workshop om kvalitetssäkring/certifiering av ASF – arbetsträningsplatser

När? Onsdag den 11 maj kl. 10.00–15.00

Var? Stockholm, Coompanion Sverige, Skånegatan 61

Du är mycket välkommen till en dag då vi gemensamt ska komma med idéer till hur vi i kommande genomförandeprojekt kan arbeta för en kvalitetssäkring av arbetsträningsplatser.

Tillsammans med arbetsintegrerande företag (ASF), Coompanion, KFO, Skoopi, Arbetsförmedlingen, Kommuner, Samordningsförbund, Kriminalvård och Tillväxtverket kommer vi att presenteras olika befintliga modeller för arbetsträning samt diskutera hur vi vill ha det framöver.

Vi kommer också att arbeta kring behovet av certifiering av ASF och hur vi i ett kompetensutvecklingsprojekt kan utbilda ASF för att de skall kunna kvalitetssäkra/certifiera sina företag.

Meddela om du kommer eller ej samt ev. specialkost till:

Kerstin.hallenrud@coompanion.se

Tfn: 0708-17 72 39