Utveckla second hand för att kvalitetssäkra vägar in på arbetsmarknaden

Här finns utvecklingsgruppens beskrivning av vad de ska fokusera och vilka som är med.

På denna sida kommer vi att uppdatera med inblickar i vad som sker i utvecklingsgruppens arbete.

Gruppen har träffats en gång via telemöte efter Partnerskapsbörsen. Några skärvor från deras samtal:

”Dels var det tydligt i mötet att alla parter insåg att vi alla måste hjälpas åt med arbetet. Det fanns en lång diskussion om att ta ett helhetsgrepp om hela problematiken med vägen från arbetslöshet till arbete – där second hand blir exemplet. En viktig sak som det också pratades mycket om var att vi som organisationer och aktörer behöver lära känna varandra mer och se varandra som samverkansaktörer i hela kedjan – att tillgången till varandra och att se varandra som allierade gör att vi kan bygga en starkare kedja.”